Naziv tvrtke:
Auto Kotrba d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Domobranska 1
43500 Daruvar
Pravna forma:
Telefon:
+385 43 334570
Fax:
+385 43 334570
E-mail:
Matični broj:
010012215
Sudski registar:
OIB:
PDV-ID:
0290041
IBAN:
BIC
GISA broj: