Naziv tvrtke:
Auto Kotrba d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Domobranska 1
HR-43500 Daruvar
Pravna forma:
Telefon:
043/334570
Fax:
043/334570
E-mail:
Matični broj:
0290041
Sudski registar:
Matični broj subjekta:
PDV-ID:
61825486597
Banka:
PRIVREDNA BANKA ZAGREB
Broj banke:
Broj računa:
2340009-1100067988
IBAN:
HR2323400091100067988